Ubezpieczenia

Ubezpieczenie to sposób na zabezpieczenie swojego dobytku i stabilizacji finansowej. Dzięki niemu w razie wystąpienia nagłego zdarzenia uwzględnionego w polisie można uzyskać środki, które pozwolą na pokrycie kosztów naprawy szkód lub leczenia. Często sprzedajemy całe pakiety produktów, co pozwala na szybkie i proste zabezpieczenie majątku oraz życia naszych klientów.

Dlaczego warto zakupić ubezpieczenie dla siebie?

Zainwestowanie w odpowiednie ubezpieczenie dla siebie może być kluczowe dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć zakup ubezpieczenia osobistego:

 • Ochrona finansowa - Ubezpieczenie osobiste zapewnia wsparcie finansowe w sytuacjach nieprzewidzianych. Dzięki niemu możemy uniknąć nagłych i przeważnie dużych wydatków.
 • Bezpieczeństwo dla rodziny - Polisa ubezpieczeniowa stanowi ważne zabezpieczenie dla naszej rodziny. W przypadku śmierci lub niepełnosprawności, pomaga w funkcjonowaniu na dotychczasowym poziomie.

Ubezpieczenia dla firmy

Oferujemy ubezpieczenia dla firm. To produkty skierowane do właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych, a także dużych przedsiębiorstw zatrudniających pracowników. Wśród nich warto wyróżnić przede wszystkim polisy pozwalające na wypłacenie środków w razie nagłych zdarzeń.

 

Dlaczego warto zakupić ubezpieczenie dla firm?

Zakup ubezpieczenia dla firm ma wiele istotnych korzyści i dlatego jest kluczowy dla każdej działalności gospodarczej. Oto kilka powodów, dla których warto zainwestować w ubezpieczenie dla firmy:

 • Ochrona majątku – ubezpieczenie dla firmy chroni jej majątek przed różnymi ryzykami, takimi jak pożary, kradzieże, zalania, szkody wyrządzone przez pracowników czy inne zdarzenia losowe. 
 • Zabezpieczenie przed roszczeniami – ubezpieczenie dla firmy może również zapewnić ochronę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, takich jak klienci, kontrahenci czy pracownicy. 
 • Zapewnienie ciągłości działalności – w przypadku wystąpienia poważnej szkody lub incydentu, które może zagrozić ciągłości działalności firmy, ubezpieczenie może pokryć koszty naprawy, odbudowy lub zastąpienia strat, pomagając firmie wrócić do normalnego funkcjonowania możliwie szybko.

Najczęściej zadawane pytania

 

Jakie znaczenie ma suma ubezpieczenia?


Suma ubezpieczenia to najwyższa możliwa wartość, którą można wypłacić w przypadku szkody w ramach ubezpieczenia, ważne jest to aby była ona faktyczna na dzień wystawiania polisy, aby nie wystąpiło niedoubezpieczenie. 

 

Co to jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?


OC w życiu prywatnym pozwala na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim. Posiadanie tego ubezpieczenia jest ważne, ponieważ daje możliwość pokrycia szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe dzięki czemu nie odpowiadamy Naszym Prywatnym Majątkiem.

 

Co to jest niedoubezpieczenie?


Niedoubezpieczenie to zbyt niska suma ubezpieczenia na polisie, przez co w przypadku szkody całkowitej nie będzie możliwości odnowienia mienia do stanu pierwotnego, ponieważ zabraknie nam środków na pokrycie szkód.

 

Czy przekazanie polisy OC nowemu nabywcy pojazdu jest obowiązkowe?


Tak, dotychczasowy właściciel jest zobowiązany przekazać nowemu nabywcy potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

 

Czy po sprzedaży pojazdu muszę poinformować o tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe?


Tak, zgodnie z prawem dotychczasowy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany poinformować w terminie 14 dni Towarzystwo Ubezpieczeniowe o fakcie przeniesienia własności wraz z danymi nowego użytkownika.
Dane nabywcy pojazdu obejmują: Imię, Nazwisko, Pesel lub w przypadku, Firmy: NIP, REGON.

 

Jak otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia?


Tak, zgodnie z prawem dotychczasowy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany poinformować w terminie 14 dni Towarzystwo Ubezpieczeniowe o fakcie przeniesienia własności wraz z danymi nowego użytkownika.
Dane nabywcy pojazdu obejmują: Imię, Nazwisko, Pesel lub w przypadku, Firmy: NIP, REGON.

Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej można pobrać w zakładce DOKUMENTY na naszej stronie.

 

Ile wynosi kara za brak obowiązkowego OC pojazdu.


Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego przewidziane są kary zależnie od rodzaju pojazdu oraz czasu przerwy w ochronie.

Wysokość opłaty karnej zależnie od rodzaju pojazdu mechanicznego:

 • trzykrotność minimalnego wynagrodzenia – w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów (od stycznia 2023 r wyniesie 10 470 zł, a od lipca – 10 800 zł);
 • dwukrotność minimalnego wynagrodzenia – w przypadku samochodów osobowych (od stycznia 6980 zł, a od lipca 7200 zł);
 • 1/3 minimalnego wynagrodzenia – pozostałe pojazdy (od stycznia 1163,33 zł, a od lipca 1200 zł).

Kara za brak OC zależy też od czasu przerwy w ochronie i wynosi:

 • do 3 dni – 20 proc. opłaty karnej;
 • od 3 do 14 dni – 50 proc. opłaty karnej;
 • powyżej 14 dni – 100 proc. opłaty karnej.

Jeśli masz samochód osobowy, to:

 • kara za brak OC do 3 dni wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku 1369 zł, a od pierwszego lipca 1440 zł;
 • kara za brak OC od 3 do 14 dni wynosi od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku 3 490 zł, a od pierwszego lipca 3 600 zł;
 • kara za brak OC powyżej 14 dni wynosi 6980 zł do końca czerwca, a następnie 7200 zł.

W przypadku aut ciężarowych kary za brak OC wynoszą:

 • do 3 dni – 2 094 zł do końca czerwca, a następnie 2 160 zł,
 • od 3 do 14 dni – 5 023,50 zł do końca czerwca, a następnie 5 400 zł,
 • powyżej 14 dni – 10 470 zł do końca czerwca, a następnie 10 800 zł.

 

Nie ubezpieczam pojazdu, jak długo utrzymają się moje zniżki?


W większości przypadków, gdy nie mamy maksymalnych zniżek OC i AC, przerwa w ubezpieczeniu nie może być dłuższa niż 12 miesięcy.

 • Po okresie 12 miesięcy zniżki zostaną obniżone o 1 klasę
 • Po okresie 24 miesięcy zniżki zostaną w pełni utracone

Istnieją wyjątki, kiedy przerwa od maksymalnych zniżek (60%) przed całkowitym utraceniem może trwać nawet do 5 lat.

 

Czym jest cesja na rzecz banku?


Cesja to przepisanie praw do odszkodowania z polisy na bank. W razie szkody całkowitej lokator nie spłaca reszty zadłużenia, bo robi to za niego ubezpieczyciel na rzecz banku.

Banki przy udzieleniu kredytu hipotecznego wymagają od klientów wykupienia polisy (np. mieszkaniowej) obejmującej zakresem ochrony mury (minimum od zdarzeń losowych) oraz scedowanie jej na rzecz kredytodawcy.
Jest to standardowa procedura zabezpieczająca interes udzielającego pożyczki (Banku).
Należy pamiętać, że nie ma obowiązku korzystania z propozycji ubezpieczenia oferowanej przez bank, a klient ma pełne prawo wykupienia takiego ubezpieczenia na własną rękę (zakres ochrony musi być zgodny z wymaganym przez Bank).

W takim przypadku sugerujemy kontakt z Naszym doświadczonym agentem ubezpieczeniowym.