OC zawodowe

mężczyźni ściskają dłonie

Oferujemy OC zawodowe. To polisy skierowane do osób wykonujących konkretne zawody wymagające obowiązkowego ubezpieczenia zawodowego wynikającego z przepisów prawa. OC tego typu pozwala na porycie szkód wyrządzonych osobie trzeciej przez firmę lub osobę wykonującą działalność gospodarczą. Polisy te działają również w razie błędów popełnionych podczas tworzenia dokumentacji czy niedopełnienia formalności, co może nieść za sobą ryzyko nałożenia kar finansowych.

Co zyskasz decydując się na OC zawodowe?

 • Księgowi, korzystając z OC zawodowego, zyskują pewność, że ewentualne błędy w rozliczeniach nie będą obciążać ich finansowo ani nie zaszkodzą ich reputacji zawodowej.
 • Pośrednicy nieruchomości, mając ubezpieczenie OC, mogą spokojnie prowadzić transakcje, wiedząc, że są zabezpieczeni w przypadku ewentualnych sporów z klientami czy innymi stronami.
 • Lekarze, korzystając z OC zawodowego, mogą mieć pewność, że ewentualne błędy medyczne nie pozbawią ich środków finansowych ani reputacji zawodowej.
 • Zarządcy nieruchomości, dzięki polisie OC, mogą uniknąć kosztów związanych z ewentualnymi roszczeniami właścicieli nieruchomości czy najemców.
 • Doradcy podatkowi mogą czuć się bezpiecznie, wiedząc, że ich praca jest zabezpieczona przez OC zawodowe nawet w przypadku ewentualnych sporów z klientami czy organami podatkowymi.

Oferujemy ubezpieczenia OC zawodowe w różnych sekcjach. Nasi specjaliści pomagają dobrać odpowiednie rozwiązanie do sposobu działania klienta i jego indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

 

OC Księgowego


Ubezpieczenie OC Księgowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe, na których spoczywa obowiązek ubezpieczenia zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz osób wykonujących zawód księgowego w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Zakres sekcji:

 • Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełne księgi handlowe) w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Sekcja II – obejmuje odpowiedzialność z tytułu prowadzenia ksiąg podatkowych (KPiR, Karta podatkowa, Ryczałt) oraz pozostałe usługi księgowe nie objęte zakresem obowiązkowym. Jej limit jest nadwyżkowy w stosunku do limitu Sekcji I.
 • Sekcja III – obejmuje skutki błędów popełnionych przy prowadzeniu rozliczeń kadrowo-płacowych, w tym także związanych z systemem ubezpieczeń społecznych.
 • Sekcja IV – pokrywa koszty ochrony prawnej i kar administracyjnych w postępowaniach wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Dodatkowo obejmuje koszty ochrony prawnej związanej z osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową.
 • Sekcja V – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych w postępowaniach związanych z przepisami RODO oraz koszty incydentu informatycznego związanego z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania.

Pakiet rozszerzeń zakresu sekcji II

 • Pokrycie kosztów obrony – związanych z dochodzeniem lub ugodą, w odniesieniu do roszczenia lub okoliczności mogących skutkować jego wniesieniem,
 • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy – pokrycie wynikających z niego roszczeń, o ile zostało popełnione nieumyślnie,
 • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie – pokrycie roszczeń wynikających z powyższych czynów, o ile zostały popełnione w dobrej wierze,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej – pokrycie roszczeń dotyczących nieumyślnego naruszenia praw autorskich, projektowych, zastrzeżonego znaku handlowego lub patentu,
 • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia – pokrycie roszczeń dotyczących wykonywania umowy joint venture lub innego wspólnego przedsięwzięcia,
 • Utrata Dokumentów – pokrycie kosztów odtworzenia nieumyślnie utraconych dokumentów,
 • Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym – jeśli dotyczą one bezpośrednio roszczenia,
 • Pokrycie rażącego niedbalstwa.

 

OC Zarządcy nieruchomości


Ubezpieczenie OC Zarządcy nieruchomości przeznaczone jest dla przedsiębiorców wykonujących ten zawód na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz osób świadczących usługi zarządzania nieruchomościami w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Zakres sekcji:

 • Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność z tytułu prowadzenia usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Sekcja II – jej limit jest nadwyżkowy w stosunku do limitu Sekcji I.
 • Sekcja III – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych w postępowaniach związanych z przepisami RODO oraz koszty incydentu informatycznego związanego z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania.

Pakiet rozszerzeń zakresu sekcji II

 • Pokrycie kosztów obrony – związanych z dochodzeniem lub ugodą, w odniesieniu do roszczenia lub okoliczności mogących skutkować jego wniesieniem,
 • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy – pokrycie wynikających z niego roszczeń, o ile zostało popełnione nieumyślnie,
 • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie – pokrycie roszczeń wynikających z powyższych czynów, o ile zostały popełnione w dobrej wierze,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej – pokrycie roszczeń dotyczących nieumyślnego naruszenia praw autorskich, projektowych, zastrzeżonego znaku handlowego lub patentu,
 • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia – pokrycie roszczeń dotyczących wykonywania umowy joint venture lub innego wspólnego przedsięwzięcia,
 • Utrata Dokumentów – pokrycie kosztów odtworzenia nieumyślnie utraconych dokumentów,
 • Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym – jeśli dotyczą one bezpośrednio roszczenia,
 • Pokrycie rażącego niedbalstwa.

 

OC Pośrednika nieruchomości


Ubezpieczenie OC Pośrednika nieruchomości przeznaczone jest dla przedsiębiorców wykonujących ten zawód na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz osób wykonujących czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomości w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Zakres sekcji:

 • Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność z tytułu prowadzenia usług w obrocie nieruchomościami w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Sekcja II – jej limit jest nadwyżkowy w stosunku do limitu Sekcji I.
 • Sekcja III – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych w postępowaniach związanych z przepisami RODO oraz koszty incydentu informatycznego związanego z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania.

Pakiet rozszerzeń zakresu sekcji II

 • Pokrycie kosztów obrony – związanych z dochodzeniem lub ugodą, w odniesieniu do roszczenia lub okoliczności mogących skutkować jego wniesieniem,
 • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy – pokrycie wynikających z niego roszczeń, o ile zostało popełnione nieumyślnie,
 • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie – pokrycie roszczeń wynikających z powyższych czynów, o ile zostały popełnione w dobrej wierze,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej – pokrycie roszczeń dotyczących nieumyślnego naruszenia praw autorskich, projektowych, zastrzeżonego znaku handlowego lub patentu,
 • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia – pokrycie roszczeń dotyczących wykonywania umowy joint venture lub innego wspólnego przedsięwzięcia,
 • Utrata Dokumentów – pokrycie kosztów odtworzenia nieumyślnie utraconych dokumentów,
 • Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym – jeśli dotyczą one bezpośrednio roszczenia,
 • Pokrycie rażącego niedbalstwa.

 

OC Doradcy podatkowego


Ubezpieczenie OC Doradcy podatkowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców wykonujących ten zawód zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym oraz osób świadczących usługi doradztwa podatkowego w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Zakres sekcji:

 • Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność z tytułu prowadzeniu doradztwa podatkowego w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Sekcja II – jej limit jest nadwyżkowy w stosunku do limitu Sekcji I.
 • Sekcja III – obejmuje skutki błędów popełnionych przy prowadzeniu rozliczeń kadrowo-płacowych, w tym także związanych z systemem ubezpieczeń społecznych.
 • Sekcja IV – pokrywa koszty ochrony prawnej i kar administracyjnych w postępowaniach wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Dodatkowo obejmuje koszty ochrony prawnej związanej z osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową.
 • Sekcja V – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych w postępowaniach związanych z przepisami RODO oraz koszty incydentu informatycznego związanego z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania.

Pakiet rozszerzeń zakresu sekcji II

 • Pokrycie kosztów obrony – związanych z dochodzeniem lub ugodą, w odniesieniu do roszczenia lub okoliczności mogących skutkować jego wniesieniem,
 • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy – pokrycie wynikających z niego roszczeń, o ile zostało popełnione nieumyślnie,
 • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie – pokrycie roszczeń wynikających z powyższych czynów, o ile zostały popełnione w dobrej wierze,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej – pokrycie roszczeń dotyczących nieumyślnego naruszenia praw autorskich, projektowych, zastrzeżonego znaku handlowego lub patentu,
 • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia – pokrycie roszczeń dotyczących wykonywania umowy joint venture lub innego wspólnego przedsięwzięcia,
 • Utrata Dokumentów – pokrycie kosztów odtworzenia nieumyślnie utraconych dokumentów,
 • Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym – jeśli dotyczą one bezpośrednio roszczenia,
 • Pokrycie rażącego niedbalstwa.

 

OC Konsultanta IT


Ubezpieczenie OC Konsultanta IT przeznaczone jest dla przedsiębiorców świadczących usługi w obszarze IT na podstawie umów B2B oraz w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Zakres sekcji:

 • Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług w obszarze IT.
 • Sekcja II – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych w postępowaniach związanych z przepisami RODO oraz koszty incydentu informatycznego związanego z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania.

Pakiet rozszerzeń zakresu sekcji II

 • Pokrycie kosztów obrony – związanych z dochodzeniem lub ugodą, w odniesieniu do roszczenia lub okoliczności mogących skutkować jego wniesieniem,
 • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy – pokrycie wynikających z niego roszczeń, o ile zostało popełnione nieumyślnie,
 • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie – pokrycie roszczeń wynikających z powyższych czynów, o ile zostały popełnione w dobrej wierze,
 • Naruszenie praw własności intelektualnej – pokrycie roszczeń dotyczących nieumyślnego naruszenia praw autorskich, projektowych, zastrzeżonego znaku handlowego lub patentu,
 • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia – pokrycie roszczeń dotyczących wykonywania umowy joint venture lub innego wspólnego przedsięwzięcia,
 • Utrata Dokumentów – pokrycie kosztów odtworzenia nieumyślnie utraconych dokumentów,
 • Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym – jeśli dotyczą one bezpośrednio roszczenia,
 • Pokrycie rażącego niedbalstwa.