Ubezpieczenia na życie i zdrowotne dla firm

kobieta z kulą

Ubezpieczenia na życie i zdrowotne dla firm to niezbędny element ochrony zarówno pracowników, jak i samej firmy. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom optymalne warunki związane z ochroną zdrowia oraz finansową stabilizację w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować Wam najlepsze rozwiązania dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych firmy.

Korzyści z ubezpieczenia zdrowotnego dla firm

Ubezpieczenie zdrowotne dla firm gwarantuje pracownikom dostęp do szerokiej gamy usług medycznych, co wpływa na ich komfort życia oraz wydajność pracy. W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pracownicy mają możliwość korzystania z prywatnych klinik, lekarzy specjalistów czy badań diagnostycznych bez konieczności oczekiwania na długie terminy.

Ubezpieczenia na życie dla firm to z kolei gwarancja finansowej stabilizacji dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. W ramach ubezpieczenia na życie oferujemy różnorodne pakiety ochrony, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników. Ponadto ubezpieczenia na życie dla firm mogą być atrakcyjnym dodatkiem do pakietu świadczeń pracowniczych, co przyczynia się do wzrostu lojalności i zadowolenia z pracy. Dodatkowo pracodawca opłacając składkę w przypadku śmierci pracownika, zwolniony jest z odprawy pośmiertnej, która spoczywa na nim według Kodeksu Pracy (Oczywiście jeśli suma ubezpieczenia w 100% spełnia wymogi KP).

Pakiety medyczne dla firm i osób fizycznych

Oferujemy pakiety medyczne dla firm i osób fizycznych. Mogą obejmować one między innymi zakres ubezpieczenia na życie.

Pakiety medyczne zapewniają prywatny dostęp do lekarzy, jak i placówek medycznych dla osób objętych ubezpieczeniem. Dokładny zakres i warunki mogą być uzależnione od wysokości płaconej miesięcznie składki. Dodatkowo można połączyć je z ubezpieczeniem na  życie (tzw. Grupy otwarte oraz Grupy zamknięte). Nasi specjaliści pomagają znaleźć odpowiedni produkt dla danego klienta. Zapraszamy do kontaktu w sprawie pakietów medycznych dla firm i osób fizycznych.

Ubezpieczenie życia dla pracowników

Dobrowolne zastosowania dodatkowej ochrony ubezpieczenia życia dla pracowników.

Świadczenie takie od ubezpieczyciela może również zastąpić odprawę pośmiertną, zwalniając pracodawcę z obowiązku jej wypłacenia.

Informacja dodatkowa
Jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie (świadczenie finansowane ze środków pracodawcy), a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową nie jest niższe niż odprawa pośmiertna., wówczas pracodawca zwolniony jest z obowiązku jej wypłacenia.
Konieczne jest sprawdzenie czy pracownik był zgłoszony do wskazanego przepisami ubezpieczenia i w jakiej wysokości zostanie dokonana wypłata odszkodowania.

[Zgodnie z art. 63 (1) § 2 Kodeksu pracy] prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika przechodzą, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, a w razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku.