Ubezpieczenie podróży

kobieta z walizką patrzy na samolot

Oferujemy ubezpieczenie podróży, które pozwala na pokrycie kosztów leczenia i wydatków związanych z naprawą innych szkód w trakcie zagranicznych wycieczek. Zapewniamy różne formy ochrony, co pozwala na dostosowanie odpowiedniego wariantu do planowanej podróży, możliwości finansowych i własnych potrzeb. Oferujemy polisy zapewniające pokrycie kosztów w razie:

  • konieczności leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego lub stomatologicznego,
  • konieczności wykupienia leków i środków opatrunkowych,
  • wyrządzenia szkody osobom trzecim w trakcie podróży,
  • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu w trakcie podróży,

 

 

 

Kiedy warto zdecydować się na ubezpieczenie turystyczne?

Oto kilka sytuacji, w których warto rozważyć zakup ubezpieczenia turystycznego:

  • Podróże zagraniczne – jeśli wybierasz się za granicę, zwłaszcza do krajów, w których opieka medyczna może być droga lub niezbyt dostępna, warto mieć ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie to może pokrywać koszty leczenia, ewakuacji medycznej, utraty bagażu itp.
  •  Aktywności turystyczne – jeśli planujesz wykonywać aktywności turystyczne, takie jak wspinaczka górska, nurkowanie, narciarstwo, surfowanie itp., warto mieć ubezpieczenie, które obejmuje takie aktywności. Niektóre standardowe polisy mogą nie obejmować ryzyk związanych z takimi aktywnościami.
  • Anulowanie podróży – ubezpieczenie turystyczne może również chronić cię w przypadku, gdy musisz anulować swoją podróż z powodu nagłego zachorowania, śmierci w rodzinie lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

 

Assistance


Assistance - Zapewnia pomoc medyczną, transport sanitarny i organizację powrotu do kraju w przypadku choroby lub wypadku podczas podróży.

 

NNW Uszczerbek


Gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas podróży.

 

Koszty leczenia


Pokrywa koszty związane z leczeniem i opieką medyczną w razie potrzeby podczas pobytu za granicą.

 

Odpowiedzialność Cywilna


Chroni przed konsekwencjami finansowymi wynikającymi z przypadkowego wyrządzenia szkody osobom trzecim lub ich mieniu podczas podróży.

 

Bagaż podróżny


Oferuje odszkodowanie w przypadku utraty, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu podczas podróży.

 

Kradzież mienia na czas wyjazdu


Ubezpieczenie gwarantujące odszkodowanie w wypadku kradzieży z włamaniem i rabunku ruchomości domowych na czas wyjazdu. Suma ubezpieczenia określana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.